V současné době poskytuji

Komplexní funerální servis :

- při úmrtí doma - úprava zemřelého - pomoc a podpora při zaopatření těla = umytí, oblečení, nalíčení,

- doprovod do pohřební služby nebo objednání pohřbu dle Vašeho přání nebo dle přání zesnulého

- poskytnutí všech informací o následných úkonech a o právech a povinnostech po úmrtí člena rodiny


 

 

- Poradenství

- Mobilní poradenství - krátkodobá péče o umírající

- Telefonická konzultační podpora

- Přednášková činnost