Kvalifikaci dokládám následujícími dokumenty

  • Maturitní vysvědčení – Střední zdravotnická škola v Plzni z roku 1984

  • Nostrifikační vysvědčení – TILAK Ges.m.b.H. Innsbruck - Krankenpflegeschulle Innsbruck Rakousko z roku 1992

  • Doklad o absolvování Rekvalifikačního kurzu – Masér pro sportovní a rekondiční masáž z roku 2006

  • Certifikáty o absolvování dalších kurzů sebevzdělávacích nebo masérských

  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace - Poradce pro pozůstalé z roku 2012 - Odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikací    (EQF) - 5

  • Živnostenský list