Ceník služeb - Poradenství pro pozůstalé

První kontaktní schůzka ZDARMA

Úvodní poradenská schůzka cca. 3 hod....................................1500,-Kč

Následné schůzky po dobu poradenství cca. 60 minut…….........600,-Kč

 

Ceník služeb

Mobilní poradenství a krátkodobá paliativní péče hospicového typu - 2hod…....900,-Kč