Ceník služeb - Poradenství pro pozůstalé

První kontaktní schůzka ZDARMA

Úvodní poradenská schůzka cca. 3 hod....................................1300,-Kč

Následné schůzky po dobu poradenství cca. 60 minut…….........500,-Kč

 

Ceník služeb

Mobilní poradenství a krátkodobá paliativní péče hospicového typu - 2hod…....800,-Kč


 

K uvedeným cenám se připočítává cestovné 7,- Kč / km,

nebo paušálně 150,- Kč na území města Plzně.